DET VIL BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING
Vores dejlige Blokhus er i rivende udvikling. Mange gode kræfter arbejder for den proces, og Blokhus Grundejerforening er en af dem. 
Grundejerforeningen støtter og samarbejder om et utal af aktiviteter og tiltag i hele Blokhus-området.

Det er vor opfattelse, at et højt kvalitets betonet aktivitetsniveau i Blokhus-området er i grundejernes favør. Vi er samtidig meget opmærksomme på samme grundejeres interesser og ønsker om en fortsat harmonisk udvikling af Blokhus.

Vær opmærksom på, at det Ikke er alle vore bidrag, møder og aktiviteter, der i første omgang er direkte synlige for vores medlemmer. Men vær sikker på, at vi altid på et eller andet niveau, er med, når noget væsentligt omkring Blokhus er på dagsordenen.

Vi er tilhængere af tætte samarbejder, og de senere års store resultater i og omkring Blokhus taler absolut deres eget tydelige sprog derom. Vær via dit medlemskab med til at fortsætte denne dynamiske og positive udvikling.

Video: Nu skal der skøjtes...
Aktiviterne på Torvet i påsken, hen over sommeren og nu senest i efteråret samlede mange mennesker i Blokhus. De mange frivillige hjalp igen til med at gøre Blokhus uimodståelig. Nu suppleres alle gode oplevelser med fornøjelser på skøjtebanen.  - Grundejerforeningen støtter nu også etableringen af den  populære skøjtebane på Torvet. Blokhus løfter i samlet flok. Alle bidrager. Således selvfølgelig også Grundejerforeningen. Se seneste informationer under menupunktet 'AKTUELT'

’BLOKHUSFONDEN’  -  DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 

Grundejerforeningen er stærkt repræsenteret i Fonden via  formand, Jens Saabo. Vi er fx meget stolte over, at det bl.a. ved Fondens tilskud er lykkedes at få Hvalen udstilllet på Torvet nogle af årets måneder...

Bedre kommunikation m mail adresser:

Vi beder alle medlemmer, der ikke allerede har gjort det, sende os deres mailadresser. Se menupunktet: Bliv medlem og send os din mailadresse.
Vi vil spare porto, når der fx. indkaldes til generalforsamling og til fremtidigt mailkommunikation.

Blokhus tiltrækker gæster langvejs fra hele året. Juleeventyr i Kulturhuset.  Skøjtebanen på Torvet. Spillestedet i Blokhus. Musik på Torvet. Via Grundejerforeningen er du med til at støtte aktiviteterne
 
Succes skabes i Blokhus takket være sammenhold i Erhvervsforeningen.

Positivt samarbejde mellem erhverv og beboere og ikke mindst den frivillige medhjælp  ved byens arrangementer skaber et attraktivt Blokhus. Grundejerforeningen bakker op!
Sponsorer

Grundejere og Erhvervsliv arbejder frugtbart sammen. Samarbejdet styrkes med pæne bidrag fra disse virksomheder:  Klik på virksomheden for at se mere

Home, EDC Danebo, Thorkild Kristensen, Kalstrup Shopping  og Livsstil , Restaurant Lanternen, Rest. FuttenVaflen, Nørresundby Boligselskab, Restaurant Nordstjernen,  Isbutik Vaflen        


Vi  optager gerne din virksomhed som sponsor. (500 kr/år). Kontakt venligst vor kasserer Jørn Svalgaard, jorn@svalgaard.dk 

- og så et lille fif:

I stedet for at taste blokhusgrundejerforening.dk

- du sparer tid:

Så er det  meget nemmere at taste blokhusgf.dk