Se opdateringer og nyhedsbrev under menupunktet AKTUELT 
 


Tilbageblik: 
År 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 
Grundejerforeningen har blandt andet støttet julebelysning på Torvet, skøjtebanen på torvet, Kanonlauget, Musik på Torvet mv. – også i år 2020 og 2021 forsøgte vi at, trods restriktioner, at holde liv i aktiviteter – det er vigtigt for vores destination.
Bestyrelsen er endvidere været stærkt repræsenteret i arbejdet med sikring af Sømærket. I fortsættelse af et positivt og konstruktivt samarbejde med myndighederne er det bestemt, at Sømærket skal bevares sikres. 
Lad os også fortsat stå sammen via medlemsskabet. Grundejerforeningen værdsætter den store indsats, som Erhvervsforeningen, Turistbureauet og de mange frivillige yder for Blokhus. Det er prisværdigt og fortjener fortsat ros og hæder og opbakning. Således bør der fra Grundejeres side på alle måder også ydes en indsats for et fortsat attråværdigt Blokhus.  Som medlem medvirker du til at manifestere den positive udvikling og du viser sin velvilje for byen. Bliv medlem - måske vil du finde vor seneste kampagne hyggelig at deltage i: 

 Gør det hellere i dag end i morgen. -

 Blokhus og Omegns Grundejerforening fyldte 60 aar i 2020. 

Vil du læse mere om Blokhus og nærområdet. 
Litteratur om Blokhus
:  Forfatteren og historikeren Simon Jacobsen tilbyder gode værker om Blokhus. Se mere om Simon Jacobsen og hans forfatterskab her.
(linket åbnes i ny særskilt side). Se flot værk om Blokhus Mølle. Kan læses gratis som som E-bog på
Se mere om Simon Jacobsen og hans forfatterskab her.


Skøjtebanen var atter en succes

Den udendørs skøjtebane skaber fornøjelse og liv på Torvet i den mørke tid. Netop et godt samarbejde med Jammerbugt Kommune, Erhvervsforeningen og sponsorer og frivilliges arbejde sikrer, at der er flot is at skøjte på. Den daglige drift blev varetaget af Spar på Blokhus Torv. 

Naturligvis støtter Grundejerforeningen således også Skøjtebanen økonomisk.  
Skøjtebanen skaber det liv, der gør Blokhus attraktiv også i denne periode af året. For de, der udlejer feriebolig, er attraktionen også med til at stimulere udlejningen.
 

Det kan være afgørende vigtigt at vide, hvor nærmeste hjertesarter befinde sig. Kortet her viser placeringer i det centrale Blokhus. 
Se selv flere informationer på hjertestarter.dk

’BLOKHUSFONDEN’  -  DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 

Grundejerforeningen er repræsenteret i Fonden via  formand, Jens Saabo og næstformand Karl Korfits

Blokhusfonden har bl. a. været drivkraft bag etablering af skøjtebanen.

Bedre kommunikation m mail adresser:

Vi beder alle medlemmer, der ikke allerede har gjort det, sende os deres mailadresser. Se menupunktet: Bliv medlem og send os din mailadresse.
Vi vil spare porto, når der fx. indkaldes til generalforsamling og til fremtidigt mailkommunikation.

Blokhus tiltrækker gæster langvejs fra hele året. Juleeventyr i Kulturhuset.  Skøjtebanen på Torvet. Spillestedet i Blokhus. Musik på Torvet. 

Via Grundejerforeningen er du med til at støtte aktiviteterne. 

Musikken på Torvet er et populært indslag om sommeren. Gennem mere end 14 år har Grundejerforeningen hjulpet med til at sikre, at Blokhus også er kendt som musikkens by. 


Jo, der er altid noget at opleve i Blokhus!
 
Succes skabes i Blokhus takket være sammenhold i Erhvervsforeningen.

Erhverv og beboere skaber et attraktivt Blokhus. Grundejerforeningen bakker op om Erhvervsforeningens virke og opfordrer medlemmerne til at støtte de lokale handlende og erhvervsdrivende.  
Sponsorer

Grundejere og Erhvervsliv arbejder frugtbart sammen. Samarbejdet styrkes med pæne bidrag fra disse virksomheder:  Klik på virksomheden for at se mere

Home, EDC Danebo, Thorkild Kristensen, Kalstrup Shopping  og Livsstil , Restaurant Lanternen, Rest. FuttenVaflen, Nørresundby Boligselskab, Restaurant Nordstjernen,  Isbutik Vaflen , Helle Hertz       


Vi  optager gerne din virksomhed som sponsor. (500 kr/år). Kontakt venligst vor formand Jens Saabo, js@vingaardshus.dk, tlf 40510207

- og så et lille fif:

I stedet for at taste blokhusgrundejerforening.dk

- du sparer tid:

Så er det  meget nemmere at taste blokhusgf.dk

DET VIL BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING
Vores dejlige Blokhus er i rivende udvikling. Mange gode kræfter arbejder for den proces, og Blokhus Grundejerforening er en af dem. 
Grundejerforeningen støtter og samarbejder om et utal af aktiviteter og tiltag i hele Blokhus-området.
Det er vor opfattelse, at et højt kvalitets betonet aktivitetsniveau i Blokhus-området absolut er i grundejernes favør.
--->
Vi er samtidig meget opmærksomme på samme grundejeres interesser og
ønsker om en fortsat harmonisk udvikling af Blokhus.
Vær opmærksom på, at det Ikke er alle vore bidrag, møder og aktiviteter, der i første omgang er direkte synlige for vores medlemmer. Men vær sikker på, at vi altid på et eller andet niveau, er med, når noget væsentligt omkring Blokhus er på dagsordenen.
Vi er tilhængere af tætte samarbejder, og de senere års store resultater i og omkring Blokhus taler absolut deres eget tydelige sprog derom. Vær via dit medlemskab med til at fortsætte denne dynamiske og positive udvikling.

Normale tider efter Corona'en.
Lokal støtte fra Grundejerforeningens medlemmer blev hilst velkommen blandt de erhvervsdrivende. Det var i den svære tid, at vi kunne bevise fællesskab og vise sammenhold. Grundejerforeningen kunne formidle inspiration til etablering af flere siddepladser på Blokhus Torv. Det er tydeligt for alle, at byens gæster har taget godt imod dette tiltag. Torvet fik nyt liv. Siddepladserne er nu en fast bestanddel af Torvelivet. Ligeledes er tirsdag nu blevet fast Torvedag med boder og markedsliv.  .
Den populære vinsmagning på Nordstjernen i efteråret 2021, 2022 og 2023 har været led i jubilæumsmarkeringen. Arrangementernes popularitet taler for sig selv, og er baseret på det udmærkede samarbejde med Spar på Torvet
Som aktive medlemmer skylder vi hinanden tak for at holde foreningen stærk og markant. Vi er stolte over at have medvirket til at holde Blokhus området oppe på et landskendt anerkendt niveau.

Powered by CouchCMS