Reserver allerede nu den 23. juni kl. 10 til vor generalforsamlilng på Nordstjernen.

Vær helt TRYG i Blokhus.
Se side om hjertestarter, hjerteløber, og om hvor hjertestarterne befinder sig hjertestarter.dk  (åbner i nyt vindue)

Se video fra Falck om brug af hjertestarter

Åbens i Youtube..

Nyhedsbrev til vore medlemmer.
Det er bestyrelsen en stor glæde at udsende   nyhedsbreve til vore medlemmer. Vi ser frem til at kunne informere bedre om en evt. kommende fjernvarme forsyning.m  

 
En mærkesag for Grundejerforeningen
Manglende adgang til offentligt toilet i Blokhus
Altid adgang til et offentligt et toilet i Blokhus ???
Toiletterne skal være åbne, rene og let tilgængelige året rundt. 

Der har været utallige pinlige situationer på Blokhus Torv og by i denne sommer, hvor byens talrige gæster efterspørger et toilet. 
Toiletsituationen er gået i hårdknude. Hvor er det flovt for byen ikke have en bedre løsning end den nuværende at tilbyde de mange gæster.  - Svært i den situation at være stolt af Blokhus...   


Ingen må være i tvivl om, at foreningens holdning til sagen er åbenbar: Der bør snarest findes en løsning, som byen kan være bekendt at byde sine gæster.

Blokhus bør leve op til det renomme og den popularitet, der er opnået. Hvor er det dog ærgerligt, at man ikke kan løse en sådan opgave i en destinattion, hvor turistindtægerne har et pænt omfang. 

Ordet pinligt dække vist bedst denne nuværende situation ! !
Bestyrelsen presser på og følger helt klart op på sagen !!


Døde mobiltelefoner på Torvet i Blokhus.
Heldigvis er der udsigt til, at der rejses en ekstra sendemast i området, så mobiltrafikken kan afvikles også på de tidspunkter, hvor der er mange gæster i byen. Grundejerforeningen følger sagen opmærksomt, men må desværre konstatere en langsommelighed i processen. Det er ikke muligt for bestyrelsen at få oplyst, hvornår forholdene vil kunne forbedres.

Stadig Problemer i Lyskrydset i Hune
Stor Ros til Jammerbugt Kommune for at lytte til vore protester mod de første versioner af lyskrydset i Hune.. - Der er nu indtil videre en nødtørftig løsning i form af intelligent elektronik til styring af lysene. Problemet løses dog næppe, før der etableres en venstresvingsbane for de øst fra kommende, der ønsker at køre i retning Rødhus.  

 
Spillestedetblokhus.dk
arrangerer populære koncerter hen over året. Grundejerforeningen er repræsenteret i Spillestedets bestyrelse. 
- - -
 
Har du fået ny nabo? Mange huse er handlet, og nye naboer kommer til. Tag godt i mod den nye nabo. Byd naboen velkommen over et glas vin. Grundejerforeningen betaler!


Endvidere presser foreningen til stadighed på for at holde nedkørslen ved Strandkiosken fri for dybe hyller. Regn og megen trafik bevirker, at vejen skal planeres flere gange om ugen.  

 

Påsken i Blokhus.  
Traditionen tro bød Blokhus byens gæster og beboerel på både sjove og hyggelige aktiviteter for hele familien.
Erhvervsforeningen Destination Blokhus står bag programmet, og byens mange frivillige er med til at afvikle og er garanter for at byens gæster får uforglemmelige oplevelser med hjem. 
 Blokhus kan være tilfreds med, at der kommer mange gæster til byen fra alle egne af Danmerk.
Fra alle sider roses det alsidige program. Flere familier vælger bevidst Blokhus hvert år af samme grund.
Selvfølgelig bakker vor forening op om aktiviteterne.

Fjernvarme ??

Det er interesse for information om fjernvarme. Bestyrelsen må med beklagelse berette, at der ikke konkrete nyheder. Dog synes der nu mulighed for et samarbejde mellem varmeværket i Åbybro og Jetsmark. 

Litteratur om Blokhus:  Forfatteren og historikeren Simon Jacobse har et indgående kendskab til Blokhus og Vestkysten. Det er kommet til udtryk i hans udgivelser. Bogen om Vestkysten er et flot værk.
Nu kan du også læse den gratis E-bog om  Blokhus Mølle.   
 Se mere om Simon Jacobsen og hans forfatterskab
(linket åbnes i ny særskilt side).

Skøjtebanen på Torvet i 2023/24

Grundejerforeningen støttede naturligvis etableringen af Skøjtebanan i vinteren 2023/24. Dels med et kontant beløb og dels med en udnerskudsgaranti. Hele området har glæde af en attraktion på byens torv også i de mørke måneder. Grundejerforeningens bestyrelse er enige i, at det er vigtigt for Blokhus, at Skøjtebanen også bliver en realitet i vinteren 2023/24

 ***

Sømærket og Task Force gruppen 
Grundejerforeningen er repræsenteret i Task Force gruppen, der holder fokus på kystsikring og ikke mindst sikring af Sømærket.
 
Fra Grundejerforeningen deltager Jens Saabo og Karl Korfits i TaskForce møderne.  Selvfølgelig er sikring en mærkesag for foreningen. Sømærket blev rejst på initiativ af Grundejerforeningen.

Beslutning: På seneste Task Force møde med deltagelse af borgmester Mogens Chr. Gade og Michael Krogsgaard,
formand for Teknik- og Miljøudvalget, blev der i enighed besluttet, at gennemføre et samlet projekt. Projektet indeholder en flytning af Sømærket og samtidig etablering af en boardwalk.

Der er et klart ønske fra alle de lokale aktører i arbejdsgruppen om, at vi skal forsøge at gennemføre det projekt, som ligger klar. Det bakker Jammerbugt Kommune naturligvis op om, og derfor sætter vi nu fuld fart på, at det kan blive realiseret hurtigst muligt.

Det er et flot projekt som omfatter en nødvendig flytning af Sømærket og samtidig etablerer et stiforløb (Boardwalk), som giver adgang til Sømærket for gående. Stiforløbet skal virke forebyggende og beskytte klitterne for den færdsel, som er til og fra Sømærket. Projektet er skabt af lokale ildsjæle og har dermed forankring i lokalområdet.

Gennemførsel af projektet kræver dog, at der lokalt kan rejses et beløb til
medfinansiering. Grundejerforeningen vil følge sagen nøje og i et vist omfang være parate til at yde et beløb eller på anden måde støtte en indsamling af nødvendige midler.

Nu har der været Elektricitet i 100 år i Blokhus. Tankevækkende information i vor lille bog med historiske glimt fra Blokhus:
Elektriciteten kom til Blokhus i 1923 !
Tænk en forskel fra før til nu, hvor elelktricitet er uundværlig i vor dagligdag.

Det er absolut også bemærkelsesværdigt, at der er etableret et større ladanlæg bag Redningsstationen.

Stort Sct. Hans bål på Stranden i Blokhus. 

Tradtionen tro vil der være stort bål på Stranden Sct. Hans aften. Spillestedet Blokhus bidrager med at betale for musikken, mens Erhvervsforeningen som vanligt står for alt det praktiskes og annoncering.

Karl Korfits repræsenterer Grundejerforeningen   i Spillestedets Bestyrelse.  
 

 

 

Der er tradition for at markere Bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Derfor afholdes Bilerenes Dag i Blokhus. Også i 2023 var der mange spændende biler på Torvet. En publikumsafstemning styrede hvilke biler, der kunne forlade Torvet med Grundejerforeningens Ærespokal 2023. Arrangementet forventes også afviklet i 2024,
 
FlyIn
Blokhus Strand er også en mulig landingsplads for mindre fly. Derfor har  der i flere år også været afviklet et stort og velbesøgt Flyin på Stranden ved Blokhus.

FlyIn kunne gennemføres i 2023 og var en   succes igen i år. Flere tusinde besøgende på Blokhus strand. Der er rift om pladserne blandt landets piloter og Blokhus FlyIn er populært. Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen holdt åbningstalen, inden de mange gæster kunne komme ud og hilse på piloterne og se nærmere på deres flotte fly. I 2023 blev det et stort flot august arrangement,
Grundejerforeningen er repræsenteret i Initiativgruppen bag arrangementet. Forhåbentlig vil vejret med arrangementet i 2023

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv.   

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Biler i Blokhus.
Hvert år opleves mange spændende biler i Blokhus. Rolls Royce og Bentley klubben har haft Blokhus som mål for årlige rallybegivenhed.  
Ligeledes har Blokhus også haft besøg af Bugatti klubben og en af Fordklubberne 

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug saluterer på Stranden.

Hver eneste aften i højsommeren ledsages kanonaffyringen af velfortjente klapsalver til de de gæve kanonerer. Det er mange billeder af Blokhus Kanonlaug at finde på de digitale medier.

I fortsættelse af en stolt tradition affyrer Blokhus Kanonlaug kanonen på Blokhus Torv den 1. januar 2023 kl. 13.00 for at markere Nytåret. Et populært arrangement, hvor man mødes på Torvet til et hyggeligt arrangement.

På vor generalforsamling giver flere  medlemmer hvert år udtryk for, at enkelte veje er "overgroede". Vi præciserer endnu en gang, at det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at buske og træer ikke vokser for langt ud mod stier og veje. Hvor dette groft forsømmes kan Jammerbugt kommune som vejmyndighed involveres. Det kan blive en unødig fordyrelse.  

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sine hyben. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er stærkt eftertragtet.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen.  

Du må altid føle dig velkommen til at kontakte melemmerne af bestyrelsen. Hold dig ikke tilbage, hvis du har en god ide eller har lyst at påpege et område, hvor foreningen kan fremme en sag.

 

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt, at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påske- og efterårsferien i Blokhus påkalder sig opmærksomhed med et mangesidet tryktt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
 
Der kommer også koncerter på Torvet i 2024
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Blokhus er også nordjydernes  foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. Samme opfattelse er til stede hos mange gæster fra vore nabolande.

Alt tyder på en fortsat udvikling, og at Blokhus fortsætter som absollut favorit. De velkendte events venter forude:

Arrangementer i Skulpturparken med sandskulpturerne og verdens højeste sandslot og Magisk Jul, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen, Vindfestivalen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af Bilernes dag, Biler på Torvet onsdags aftener, Koncerterne på Torvet torsdage  
Fly-In med fly på Stranden. Arrangementerne i påsken og i uge 42, efterårsferien. Skøjtebanen om vinteren. 
Diverse musikarrangementer, og specielle tilbud fra de erhvervsdrivende.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er god ballast at starte et nyt år op på.
Etableringen af Skøjtebanen er også en succes og bidreager til områdets popularitet. 

Tænk lige en gang før 1923 havde man ikke elektricitet i Blokhus.

Informationen kan læses i vor lille bog om Blokhus i 400 år (Vore medlemmer har fået bogen v. indmelding i foreningen).

Powered by CouchCMS