Sommerkoncerterne i 2019 byder atter på store og populære navne.

Blokhus Grundejerforening bidrager også til sommerkoncerterne på Torvet.

Hele Blokhus bidrager økonomisk til koncerterne, der helt unikt tilbydes byens gæster og beboere.

Det kan naturligvis kun lade sig gøre via en stor velvilje fra alle sider. Således vil Grundejerforeningen også være  med til at sikre musikken i byen på torsdage i juli og begyndelsen af august. Hvilken turistdestination i Danmark byder sine gæster velkommen på denne vis

Torvegruppen er allerede i gang med at planlægge sæson 2020.
I 2019 tilbydes de mange koncertgæster bedre toiletforhold. 
 
Karl Korfits repræsenterer Grundejerforeningen i Torvegruppen.

Program for sæson 2019 vises her på siden 
 

Meget at se hen til i Blokhus.


På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Senest har  påsken i Blokhus påkaldt sig opmærksomhed med et mangesidet trykt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag. Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder er alsidig.

Efter den velbesøgte påske fulgte åbningen af Skulpturparken, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen i  pinsen, 8. og 9. juni, generalforsamlingen d. 23. juni kl. 10 på Nordstjernen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af bilernes dag(e) sidste weekend i juni. - og ikke mindst koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden sidst i august, besøg af det Internationale Marked og et stort program i uge 42 efterårsferien.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen og ballast at starte en ny sæson op på.
Etableringen af skøjtebanen i 2018 var en succes. Om der kan findes økonomi til en gentagelse i 2019 er ikke afgjort endnu....  

 

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege på 70 flotte og skinnende vogne samlet fra Hune mod Blokhus Torv. Kortegen tiltrak sig naturligvis stor opmærksomhed.

Grundejerforeningens Ærespokal(er) uddeles hvert år på Bilernes dag.

I 2019 uddeltes 3 ærespokaler

 

 

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet delte arrangementet ud på 2 dage.

Publikum deltog  afstemningen om at udpege de køretøjer, som skulle forlade Blokhus Torv beriget med Ærespokalerne, som igen i år blev skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus og enkelte vandt en køretur i nogle af de fornemme biler.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne og ikke mindst publikum, der var mødt talrigt frem og var med til at skabe hyggen om arrangementet, der har sit udspring i en hyldest til bilerne, som jo er det transportmiddel, der muliggør, at gæster og turister så talstærkt kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug fylder 10 år.


På 10 årsdagen for den første salut, 19. juli, markerer Kanonlauget sit jubilæum.

Grundejerforeningen vil naturligvis bidrage med et beløb så, dagen kan markeres.

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sin hyben, der voksede ud over vejen. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i et nyt vindue)