Medlemstilbud
Vore medlemmer kunne også i efterårete 2022 deltage i den populære vinsmagning på Nordstjernen i Blokhus til en helt special pris. 
De mange positive tilbagemeldinger bevirker, at et tilsvarende arrangement søges afholdt i 2023

Det bliver muligt at reservere  max 2 billetter pr husstand til en helt speciel 
medlemspris.  

Skoven forbliver uberørt.
Grundejerforeningen noterer med tilfredhed, at Jammerbugt Kommune var lydhør og trak forslaget om salg af et areal på sydsiden af vejen lige før Blokhus Camping tilbage og således undlod at ødelægge synsindtrykket af den flotte indfaldsvej til Blokhus. 

Således giver det stadig mening at arbejde for etablering af den Rambla, der ønskes som den grønne udvidede forbindelse mellem Hune og Blokhus.
- - - - - - 

Se husene fra luften fra flere vinkler. 
prøv dette link og oplev Blokhus fra flere vinkler på én gang:
http://skraafoto.kortforsyningen.dk


Lyskrydset i Hune
Stor Ros og hæder til Jammerbugt Kommune for at lytte til vore protester mod de første versioner af lyskrydset i Hune..

Der satses nu på en brugbar løsning i form af intelligent elektronik til styring af lysene.

Skøjtebanen.

Med bekymring for de stigende energipriser blev skøjtebanen dog åbnet den 26. nov. 2022
Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Grundejerforeningen støtter helhjertet Skøjtebanen. Blokhus skal byde sine gæster på attraktive oplevelser året rundt.

Gode medlemstilbud i anledning af 60 års Jubilæet
Vort jubilæum blev markeret med et godt tilbud til medlemmerne om at deltage i en populær vinsmagning arrangeret i fællesskab med Spar, Blokhus.  


Spillestedetblokhus.dk
arrangerer populære koncerter hen over året. Grundejerforeningen er repræsenteret i Spillestedets bestyrelse. 
- - -
 
Har du fået ny nabo? Mange huse er handlet, og nye naboer kommer til. Tag godt i mod den nye nabo. Byd naboen velkommen over et glas vin. Grundejerforeningen betaler!


Altid adgang til offentlige toiletter i Blokhus. 
Toiletterne skal være åbne rene og tilgængelige året rundt. Grundejerforeningen har støttet Erhvervsforeningen i dette simple forlangende. Status: Der vil være åbent på handicaptoilettet året rundt v. Strandkiosken.
 

Skøjtebanen på Torvet i 2022
Grundejerforeningen støtter initiativet med at etablere Skøjtebanen på Torvet også i 2022. Banen er åben fra 26. nov. og hen over vinteren. Der vil blive holdt øje med energipriserne, og i værste fald må banen evt. lukke tidliegere end normalt....
Se mere på Blokhus Medier... (åbnes i nyt vindue).


Naturgas
Den kritiske situation med opvarmning af boliger med naturgas har naturligvis givet stof til eftertanke i Blokhus og Hune. Via Samrådet er der nedsat en arbejdsgruppe, der vil undersøge, hvilke alternative der kan være erstatning for opvarmning med naturgassen. Fra Grundejerforeningen deltager Jens Saabo og Kim Mortensen i arbejdsgruppen. 

 

Borgermødet 29. marts 2029
Megasommerhuse, poolhuse i klitterne, plads til 20-30 overnattende gæster, mere trafik og mere støj langs de snoede veje gennem det enestående landskab.

Det er noget, der optager mange - både lokale og turister - der søger til badebyerne langs vestkysten. 

Mange byggesager kræver dispensationer fra de gældende regler, og Jammerbugt Kommune er bl.a. kendt for i høj grad at hylde lighedsprincippet: Hvis én i et område har fået lov, så skal alle have lov. Også selvom det næste projekt går et lille skridt videre end det første. Og så er vi ude på en glidebane, mener formanden for Blokhus & Omegns Grundejerforening, Jens Saabo.

Der var således lagt op til et interessant borgermøde på Rastaurant Nordstjernen   250 deltagere mødte op til mødet.


Sømærket og Task Force gruppen

Grundejerforeningen holder fokus på kystsikring og sikring af Sømærket er repræsenteret i Task Force gruppen.
 
Fra Grundejerforeningen deltager Jens Saabo og Karl Korfits i TaskForce møderne.  Selvfølgelig er sikring en mærkesag for foreningen.
Sømærket blev rejst på initiativ af Grundejerforeningen.

Seneste Task Force møde med deltagelse af borgmester Mogens Chr. Gade og Michael Krogsgaard,
formand for Teknik- og Miljøudvalget:

Arbejdsgruppen har afholdt møde i februar 2022 og her blev det i enighed besluttet, at det projekt, som blev præsenteret i slutningen af 2021 skal søges gennemført. Projektet indeholder en flytning af Sømærket og samtidig etablering af en boardwalk.

Der er et klart ønske fra alle de lokale aktører i arbejdsgruppen om, at vi skal forsøge at gennemføre det projekt, som ligger klar. Det bakker Jammerbugt Kommune naturligvis op om, og derfor sætter vi nu fuld fart på, at det kan blive realiseret hurtigst muligt.

Det er et flot projekt som sikrer en nødvendig flytning af Sømærket og samtidig etablerer et stiforløb (Boardwalk), som giver adgang til Sømærket for gående. Stiforløbet skal virke forebyggende og beskytte klitterne for den færdsel, som er til og fra Sømærket. Projektet er skabt af lokale ildsjæle og har dermed forankring i lokalområdet.

Gennemførsel af projektet kræver, at der skal findes finansiering i størrelsesorden 2,5 mio. kr. Der er igangsat arbejde med at søge finansiering ved fonde m.v. 

 

Stort Sct. Hans bål på Stranden i Blokhus. 

- - - - 
Jammerbugt Kommune har vedtaget en lokalplan, der nu giver mulig for en del foandringer i Hune. Alt synes således parat til at byggeriet kan realiseres.

Planen kan hentes her   (49 Mb) 

Blokhusområdet ER uhyre atrraktivt og de nye muligheder, som lokalplanen åbner er med til at styrke udviklingen.

Der er tradition for at markere Bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Derfor afholdes Bilerenes Dag i Blokhus. Også i 2022 var der mange spændende biler på Torvet. En publikumsafstemning styrede hvilke biler, der kunne forlade Torvet med Grundejerforeningens Ærespokal 2022.
 
Blokhus Strand er også en mulig landingsplads for mindre fly. Derfor har  der i flere år også været afviklet et stort og velbesøgt Flyin på Stranden ved Blokhus.

FlyIn kunne gennemføres i 2021 og var en stor succes. Desværre var vejrforholdene ikke gunstige i 2022 og det stort anlagte arrangement måtte aflyses. Der er rift om pladserne blandt landets piloter.
Grundejerforeningen er repræsenteret i Initiativgruppen bag arrangementet.

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv.   

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, og nogle af bilejerne samt Turistbureauet 
noterer stor interesse for bilerne.

Ærespokalerne, bliver skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug skyder atter.

Kanonlauget kom i aktion igen i 2022.  .

Som det huskes fra før Corona nedlukningen tager publikum mod Kanonlauget med stor begejstring. Hver eneste aften ledsages kanonaffyringen af velfortjente klapsalver til de de gæve kanonerer. Det er mange billeder af Blokhus Kanonlaug at finde på de digitale medier.

I fortsættelse af en stolt tradition affyrede Blokhus Kanonlaug kanonen på Blokhus Torv den 1. januar 2023 kl. 13.00 for at markere Nytåret. Et populært arrangement, der samlede mange mennesker.

På vor generalforsamling gav flere  medlemmer igen udtryk for, at enkelte veje er "overgroede". Vi præciserer endnu en gang, at det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at buske og træer ikke vokser for langt ud mod stier og veje. Hvor dette groft forsømmes kan Jammerbugt kommune som vejmyndighed involveres. Det kan blive en unødig fordyrelse.  

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sine hyben. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er stærkt eftertragtet.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i nyt vindue)

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt, at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påske- og efterårsferien i Blokhus påkalder sig opmærksomhed med et mangesidet tryktt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
 
I 2022 var der atter normale forhold på Torvet, hvor koncerterne kunne udfoldes i fuldt omfang.
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder i Blokhus er alsidig. Coronaen satte også sin egen dagsorden for 2020 og 2021.  
År 2022 blev et næsten helt normalt år og dermed blev Blokhus også nordjydernes  foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. Samme opfattelse er til stede hos mange gæster fra vore nabolande.

Alt tyder på en fortsat udvikling, og at Blokhus fortsætter som absollut favorit. De velkendte events venter forude:

Arrangementer i Skulpturparken med sandskulpturerne og verdens højeste sandslot og Magisk Jul, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen, Vindfestivalen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af Bilernes dag, Biler på Torvet hver onsdag aften, Koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden. Arrangementerne i påsken og i uge 42, efterårsferien. Skøjtebanen om vinteren. 
Diverse musikarrangementer, og specielle tilbud fra de erhvervsdrivende.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er ballast at starte et nyt år op på.
Tilstedeværesen af af skøjtebanen er også en succes og bidreager til områdets popularitet. 

Powered by CouchCMS