Meget at se hen til i Blokhus.


På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Senest har  påsken i Blokhus påkaldt sig opmærksomhed med et mangesidet trykt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag. Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder er alsidig.

Nærmest forestående efter den  meget velbesøgte påske er nu åbningen af Skulpturparken, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen i  pinsen, 8. og 9. juni, generalforsamlingen d. 23. juni kl. 10 på Nordstjernen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af bilernes dag(e) sidste weekend i juni. 

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningens repræsentant er som regel med ved både planlægning og afvikling 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen og skøjtebanen i Blokhus er en værdig og skøn ballast at starte en ny sæson op på  

 

 

Sommerkoncerterne i 2018 bød på populære navne.

Blokhus Grundejerforening bidrog også til sommerkoncerterne på Torvet.

Hele Blokhus bidrager økonomisk til koncerterne, der helt unikt tilbydes byens gæster og beboere.

Det kan naturligvis kun lade sig gøre via en stor velvilje fra alle sider. Således vil Grundejerforeningen også være  med til at sikre musikken i byen på torsdage i juli og begyndelsen af august. Hvilken turistdestination i Danmark byder sine gæster velkommen på denne vis

Torvegruppen er allerede i gang med at planlægge sæson 2019.
Der vil i 2019 blive lagt vægt på at tilbyde de mange koncertgæster bedre toiletforhold. Nye oplevelser venter således forude i 2019. Gradvist frigives navnene de optrædende. 
 
Karl Korfits repræsenterer Grundejerforeningen i Torvegruppen.

Program for sæson 2019 vil blive vist på siden her.

Set fra venstre: 
Brian Rasmussen, Corvette Stingray, 3. plads Per Mogensen, Rolls Royce, Pokalvinder,
Asbjørn Kvist Søndergaard, Saab 96, 2. plads

Bilernes Dag

Grundejerforeningens Ærespokal uddeles hvert på Bilernes dag.

En arbejdsgruppe er nedsat med henblik på at fejre Bilernes dag den sidste weekend i juni.

Der vil kunne forventes ændringer i forhold til sidste års arrangement (beskrevet efterfølgende...)

 

Bilernes Dag 2018 var ikke begunstiget af tørvejr. Således valgte arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening og IsCafeen Blokhus tidsmæssigt at korte arrangementet af.

Publikum deltog forinden ivrigt i afstemningen om at udpege det køretøj, som skulle forlade Blokhus Torv beriget med Ærespokalen, som igen i år blev skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening. Ligeledes havde virksomheder, som håndterer biler, skænket fine publikumspræmier, som faldt i god smag hos de mange gæster, som trodsede regnen og havde en hyggelig oplevelse på Blokhus Torv. 

Stor tak til sponsorer, indehaverne af køretøjerne og ikke mindst publikum, der trods regndråberne var mødt pænt frem og var med til at skabe hyggen om arrangementet, der har sit udspring i en hyldest til bilerne, som jo er det transportmiddel, der muliggør, at gæster og turister så talstærkt kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug fylder 10 år.


På 10 årsdagen for den første salut, 19. juli, markerer Kanonlauget sit jubilæum.

Grundejerforeningen vil naturligvis bidrage med et beløb så, dagen kan markeres.