Grundejerforeningen var medvirkende og initiativtagende til opførelsen af vor flotte genskabte Redningsstation

Vi støtter det frivillige arbejde i Blokhus.

Grundejerforeningens bestyrelse yde støtte til Torvekoncerterne på Blokhus Torv. Du kan forvente arrangementer og events hver torsdag i juli og en stor del af august.

Vi har også giver bidrag til Blokhus Kanonlaug for den store indsats, der ydes sommeren igennem ved Blokhus Strand.

Vi har alle fælles interesse i, at Blokhus er attraktiv for såvel turister som fastboende. Derfor fortjener byens frivillige disse skulderklap fra Grundejerforeningen.

Et medlemsskab af Grundejerforening koster  blot 200 kr./år 

Flere P-pladser i Blokhus.

Der er nu sikret gode parkerings-muligheder i Blokhus.

Christian Hem, suppleant i Grundejerforeningens bestyrelse, har ydet en god indsats. Hans arbejde har vor fulde opbakning og følger Grundejerforeningen er bekendt med, at der sagtens kan bruges endnu flere P-pladser. Derfor tøver vi ikke med at gøre opmærksom på det grønne areal bag busholdepladsen. Det må gerne bruges til parkering, når der er mange gæster i byen.

Spillestedet byder på en lang række koncerter og trækker mange gæster til byen. 

Vi arbejder alsidigt i Blokhus.

Grundejerforeningen har også tegnet medlemskab i Spillestedet Blokhus. Via  Karl Korfits er Grundejerforeningen repræsenteret i Spillestedets bestyrelse.

Se det store og alsidige program på www.spillestedetblokhus.dk 

Via dit medlemsskab af Grundejerforening (200 kr./år) bidrages til byens mange aktiviteter. 

Vi er med til at pynte.

Det nye springvand ved Springvandstorvet kan nu beskues og nydes i fulde drag. Det bidrager virkelig til at forskønne det lille friareal bag turistbureauet, 

Grundejerforening har støttet etableringen af Springvandet.

Ligeledes har Grundejerforeningen været med til at anskaffe nye letvægtsflagstænger til den  smukke flagallé, der sommeren igennem giver de besøgende det bedste indtryk af aktivitet, glæde, fest og velvære i samklang med den flotte strand og natur. 
Alle  aktiviteter  omkring flagalléen varetages af frivillig arbejdskraft. Det er uhyre prisværdigt, hver gang frivillige hjælper til.

Et medlemsskab af Grundejerforening koster  blot 200 kr./år 

Blokhus og Internettet

Som et særkende for Blokhus har der på Grundejerforeningens foranledning været gratis internetadgang fra Torvet i Blokhus i en del år.

Det er et plus for sommerhusudlejningen, at WiFi efterhånden er en selvfølge i de fleste huse. Via vort tidligere bestyrelsesmedlem Steen Holm er vi stolte af at have været bannerfører for udviklingen.

Et medlemsskab af Grundejerforening koster  blot 200 kr./år 

Samarbejde

Alle priser udviklingen i Blokhus. Store aktører skal bestemt havde deres del af æren for at løfte byen fra badeby til en nu landskendt feriedestination. Et kodeord bag succes´en er samarbejde.
Samarbejdet går på tværs af byen og området.
De store erhvervsaktører, de frivillige, kommunalbestyrelsen, de forretningsdrivende, erhversvslivet, foreningens medlemmer, ja alle i området hjælper til og bidrager. Det samlede resultat giver reultater. Grundejerforeningen gør sit til at præge samarbejdet. Vort bestyrelsesmedlem Karl Korfits har sæde i bestyrelsen for den samlende organisation Destination Blokhus. Her mødes alle lokale interesser i bestræbelserne  på fortsat at udvikle og forskønne vort område. 

I Destination Blokhus samles opbakning til forskellige initiativer, der søges fremmet. For eksempet er der fokus på en fælles velkomstportal før indkørslen til Hune. Vore mange gæster vil sætte pris på en velkomst til Blokhusområdet. Endvidere er der opbakning til bedre toiletforhold på Torvet.  >>

Forstsat udbygning af projekt Blokhus Bæk med udganspunkt ved Strandhotellet med retning mod Mølleplads.

Powered by CouchCMS